Дистрибуция на масла, греси и охлаждащи течности

Мастер 112 ЕООД е с основен предмет на дейност дистрибуция на продукти, използвани в автомобилния и индустриален сектор. Фирмата се фокусира върху разпространението на висококачествени немски и италиански смазочни продукти:

 • Моторни масла за леки, лекотоварни и товарни автомобили
 • Индустриални и хидравлични масла
 • Трансмисионни масла
 • Антифризи и смазочно охлаждащи течности
 • Греси и други смазочни продукти
 • Различни размери филтърна хартия
 • Машини за филтрация на стружки

Наша цел е да предлагаме решения, които ще доведат до действително измерими положителни резултати, включващи:

 • Оптимизиране на производствените процеси
 • Подобряване на качеството
 • Удължаване на срока на експлоатация
 • Спестяване на разходи

МАСТЕР 112 притежава професионален екип, който организира продажбите на моторни индустриални масла и антифризи на територията на цялата страна.

Нашият бизнес фокус е насочен към използване на професионален анализ на вашите нужди за постигане на по-ниски общи разходи за производство!

Брандовете, с които работим

МАСТЕР 112 извършва търговия с висококачествени немски продукти German Adler GmbH

Продукти German Adler

Висококачествени немски масла и антифризи

МАСТЕР 112 извършва търговия с висококачествени италиански продукти Lubra S.P.A

Продукти Lubra SPA

Индустриални продукти, почистващи препарати и масла за шевната и плетачна индустрия

МАСТЕР 112 извършва търговия с висококачествени руски продукти Sintec Oil Russia

Продукти Sintec Oil

Водещи висококачествени руски масла, антифризи и смазочни материали

Моторни масла за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили

Високоефективно синтетично моторно масло GERMAN ADLER SYNT SAE 5W-30 SLD, предлагано от МАСТЕР 112 MASTER 112

Моторно масло GERMAN ADLER SYNT SAE 5W-30 SLD

Високоефективно синтетично моторно масло GERMAN ADLER SYNT SAE 5W-30 DFP, предлагано от МАСТЕР 112 MASTER 112

Моторно масло GERMAN ADLER SYNT SAE 5W-30 DFP

Висококачествено моторно масло GERMAN ADLER TX SYNT SAE 10W-40, предлагано от МАСТЕР 112 MASTER 112

Двигателно масло GERMAN ADLER TX SYNT SAE 10W-40

Трансмисионни масла за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили

Висококачествено синтетично трансмисионно масло GERMAN ADLER GEAR OIL SAE 75W-90 SYNT, предлагано от МАСТЕР 112 MASTER 112

Трансмисионно масло GERMAN ADLER GEAR OIL SAE 75W-90 SYNT

Висококачествено синтетично трансмисионно масло GERMAN ADLER GEAR OIL SAE 80W-90 SYNT, предлагано от МАСТЕР 112 MASTER 112

Трансмисионно масло GERMAN ADLER GEAR OIL SAE 80W-90 SYNT

Висококачествено синтетично трансмисионно масло GERMAN ADLER GEAR OIL SAE 85W-140, предлагано от МАСТЕР 112 MASTER 112

Трансмисионно масло GERMAN ADLER GEAR OIL SAE 85W-140